เนื่องในโอกาสวันมหามิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๙ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ขอให้พระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ง า ม ...เสมอ... ชินราชอินโดจีน ...ไม่มี
เ ล อ ค่ า ..เสมอ... ๒๕ พุทธศตวรรษ ...หามีไม่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า... นายธชา จุลินทร (ตูน ปฐมบท) ๐ นิมนต์ ๐ ( Screen Resolution: 1280 by 720 pixels )