พระพุทธชินราช
รุ่นอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๘๕
(เนื้อแก่ทองคำ)

ตูน ปฐมบท (ธชา จุลินทร)
08-2485-2485
(0816465204 line-id)
E-Mail: mamtoon@hotmail.com
Facebook: www.facebook\toonpathombhot

 

A-START.NET

สุดยอดแห่งเส้นทาง...ขอการเริ่มต้นที่ดีที่สุด

พระลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อชิน
พิมพ์มีเข็ม (นิยม) กรอบเดิมสุดๆ
นี่คือองค์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย


เก่งไม่ได้....ถ้าไม่เลือก เลิศไม่ได้...ถ้าไม่ทำ นำไม่ได้....ถ้าไม่กล้า
...“เราทั้งหมด” ต้องร่วมเดินหน้า...เคียงบ่าเคียงไหล่...เดินเป็น “เพื่อนร่วมทาง” ไปพร้อมๆ กัน
...เพื่อเก็บ "ความสุขและความภูมิใจ" ของพวกเราทั้งหมดโดยแท้...กับ ตูน ปฐมบท พระโคตรสวย
facebook: www.facebook\pathombhot

         
         
         
         
         
พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๘๕
 
พระลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๐๐
 
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พ.ศ. ๒๕๑๑
ดูขาด พระพุทธชินราชอินโดจีน
 
ไม่สับสน ไม่ลังเล ไม่ตกควาย 100%
 
เซียนยังมีไว้อ่าน ท่านควรมีไว้ดู
อ ง ค์ น า ง สี ด า
 
ดูยังไง ว่าองค์ไหน คือ "พระเอก"
   
อ ง ค์ ร า ช า ดิ น
 
แบบองค์นี้ คงแพงมาก
 
คงเป็นที่สุดแห่งความเพียร
ในหลวง ๔ รอบ เปียกทอง
 
ทุบหม้อข้าว พระเจ้าตาก
 
ดอกพิกุลก้าวหน้า
T R A N S F O R M E R S
 
ก็แค่ปรับแนวคิด ชีวิตก็เดินหน้า
 
พระเอก สบาย ๆ
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์จีวรริ้ว)
 
ส่องพระ หาเรื่อง (ใส่ตัว) แท้ๆ
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์รองเท้าบูท)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ 3 เดือย) นิยม
 
บล็อก 3 เดือย (นิยม) มีจาร
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์สายสิญจน์)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ฐานแซม)
 
องค์นี้...ที่แสนงาม
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์ตาตุ่ม)
๒๕ ศตว. เนื้ิอดิน (พิมพ์วงแหวน)
 
๒๕ ศตว. (หายากกว่า)
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์หางหงส์)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ถุงเงินถุงทอง)
 
๐ เงิน ๐ หาไม่ง่าย
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์เม็ดพระศกจุด)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์เข่าโค้ง)
 
ผลงานใน "รู้ทันวงการพระ" เล่ม 3
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์บล็อกทองคำ)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ทวิบารมี)
 
๐๐๐ ยี่สิบห้า บ้าคนเดียว ๐๐๐
 
๒๕ ศตว. เนื้อชิน (พิมพ์มีเข็ม) นิยม
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ 4 เดือย 2+2)
 
ภูเก็ต โดยเฉพาะ
   
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ 4 เดือยหลัง)
 
ยี่สิบห้า อย่าให้พลาด
   
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ 2 เดือยหน้า)
 
๒๕ ศตว. (หายาก)
 
ริ้ ว อ ว ต า ร
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ฐานมงคล)
 
๒๕ ศตว. (หายากที่สุด)
 
ริ้ ว อ ง ค์ ส้ ม
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์โมกขศักดิ์)
 
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ร่มโพธิ์ร่มไทร)
 
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์จตุรมิตร)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ดาบธรรมะ)
 
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์สุวรรณภูมิ)
 
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ยอดดรรชนี)
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์ทรัพย์มาเต็ม)
 
๒๕ ศตว. นาน ๆ จะได้พบเห็น
 
๒๕ ศตว. เนื้อดิน (พิมพ์เส้นสายทิพย์)
 
อยากปฎิรูปหรือปฏิวัติ...เชิญ
 
ชมพูๆ ๐๐๐ หายาก
 
เป็นหนึ่ง...ในจำนวนเท่าไหร่ดี
 
ถ้ามีสวยกว่า เปิดราคามา
๒๕ ศตว. จีวรริ้ว 60 องค์
 
๒๕ ศตว. (เนื้อแร่เขียวๆ)
 
ก็เท่านี้...ที่มีอย
องค์ดำ ๓ เดือย
 
เหมายกชุด ๑๐ องค์นี้
 
พัฒนาการชั้นเลิศ เปิดรังพระคุณสาธุ
   
ยอดนิยมตลอดกาล
   
ขี้เบ้า กับ คราบน้ำทอง
 
พ ร ะ เ ปิ ม แ ด ง
 
พระเอก เกรด A
ห้ามประกวด...องค์นี้ (PYRAMID)
 
ร า ช า นุ ส ร ณ์ 1 8
 
G O L F ๐ ๐ ๐ Update
ยอดชินราช (แต่งเก่า เปียกทอง)
 
0 8 - 2 4 8 5 - 2 4 8 5
 
เซียนเล็กใหญ่...ไม่อยากอธิบาย
รู้ในทุกซอก รู้นอกทุกมุม
 
อ ง ค์ ธ ร ร ม ค ร อ ง
 
๐ เขียวองค์อินทร์ ๐
หลวงพ่อทวด (เปียกทอง)
   
หลวงพ่อทวด (รมดำ)
อกแฟบ อกนูน และสังฆาฏิ
 
เก็บ...เพราะชอบเป็นการส่วนตัว
 
ส ว ย เ ป็ น เ ลิ ศ
องค์นี้...พี่ชายแบ่งให้
 
My King
 
"ลูก" ขอบุก...รุกเก็บ "พ่อ"
เก็บ "ท" ใหญ่ ต้องถึงใจ
 
อันดับหนึ่ง ของเมืองไทย
 
ยอดนิยมที่หา (โคตร) ยาก
พิมพ์หลักองค์ครู ให้ดูองค์นี้
 
ยิ่ง คน ใต้ ๐๐๐ ยิ่ง ต้อง ดู
 
เ ข า ก ง (พ.ศ. ๒๕๑๑)
ถ้ามีพระสวย...ทุกวัน...จะทำตัวยังไง
 
เก็บพระรุ่นนี้...ก็เพราะพี่ชายคนนี้
 
จะทำตัวยังไง...ทุกวัน...ถ้ามีพระสวย
แชมป์ๆ ปลด "เข็มขัด" ทิ้ง...แทบไม่ทัน
 
ก่อนจะเช่าพระ...จินตนาการ...สำคัญที่สุด
 
เพราะเงินยังหาเก็บได้ ๐ แต่พระนั้นหาเก็บยาก
อยากมีครู...ดูองค์นี้
 
พระลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๐๐
 
คิดจะเทียบ...ก็เงียบไว้
๐ พระสวยโคตรๆ อนาคตไปโลดแน่ๆ ๐
 
๐๐ ถ้าเบื่อคน ทนไม่ได้ ให้เปิดดู ๐๐
 
๐๐๐ ครูดีๆ ทุกวันนี้หายากมากๆ ครับ ๐๐๐
แนะสั้นๆ เพราะท่านน่าเก็บครับ
 
ที่สุดแห่งพิมพ์...นิยม A
 
คู่จิ้น ชินราชอินโดจีน
ดูยังไง ได้พระ "แชมป์"
 
***** ไก่แอ๊ค (ACT)
 
ตรวจสอบพิมพ์ ชินราชอินโดจีน
อัญมณีแห่งชีวิต
 
๐ คน ๐
 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (King's College)
ยะลา (1)
 
ยะลา (2)
 
เลยสวย
ถ้ามีสวยกว่า...ก็น่าบุกเลย
 
หน้าตาแบบนี้...หลายคนทำใจไม่ได้
 
เพราะหน้ายิ้มๆ...หายากมากๆ
"องค์มหาทอง" ของ "น้องริว"
 
นิยม A องค์มหากาพย์
 
ในเมืองยังหาเช่าลำบาก
เหรียญฯ สวยสมบูรณ์ คุณมีหรือยัง
 
น้อยท่านนัก จักได้เห็น
 
รูปหล่อฯ งามสมบูรณ์ คุณมีหรือยัง
ผิดเป็นครู รู้หรือเปล่า
 
งดงาม แตกต่าง และโดดเด่น
 
ห มึ ก ไ ม่ อ อ ก
ได้เห็นกัน ตอนน้ำท่วม
 
คือบอกไม่ได้ อธิบายไม่ถูก
 
ไม่เห็นมัน ตอนน้ำท่วม
อย่าขัดแย้งกัน เดี๋ยวจะแตกแยก
 
นายหนุ่มพระดี องค์ศรีพิจิตร
 
ความรู้คู่ปัญญา
ถ้าคิดนำ ต้องกล้าทำ
 
"ลืมคำพ่อ" เพื่อ ร. ๙ ครับ
 
คนท้ายสุด ไม่ใช่ คนสุดท้าย
งานมือคืองานเลื่อย
   
ที่มา "พระ...ปฐมบท โคตรสวย"
สุดยอดแห่งเหรียญฯ สระอะขีด
 
องค์เดียวจบ (องค์ครูต้นแบบ)
 
สุดยอดแห่งเหรียญฯ สระอะจุด
สูงค่า จากหน้าแรก
 
๐ ๐ ๐ ขาดลอย ๐ ๐ ๐
 
๐๐๐ ดี ๐๐๐
สั้น หน้าชินสีห์ (จัมโบ้) องค์มหาเทพ
 
คำถาม ต้องห้าม
 
สวยขาด บาดอารมณ์
สามองค์งาม จัดไป ให้สุดยอด
 
ชินราชอินโดจีน จะเก็บแบบไหนดี
 
ใครรักชอบ ๐ ช็อกโกแลต ๐ เจอจัดหนัก
ที่ผ่านมา ให้ลืมซะ (คมชัดลึกชะมัด)
 
เหนือหัว ชั่วนิรันดร์
 
งานเข้า จัดเต็ม (ท่านประธานฯ มาเอง)
เสาร์ห้า นิยม ลงรัก มีจาร
 
ผิวหิ้ง ตัวจริง
 
ระดับนี้...ไม่ (ต้อง) มีโค้ด
๐๐๐ อ ง ค์ ม ห า สิ ริ ๐๐๐
 
เร้าใจ ไทยทั้งชาติ
 
สุดพลัง...เอาไว้ฝังแชมป์
เก็บสั้นหรือเก็บยาว ให้รีบเก็บ
 
องค์จินดาอรุณโรจน์
 
พระงาม ตามปาก
องค์มหานิรมิต
 
อยากเก็บพระเครื่อง เรื่องนี้น่าคิด
 
อินโดจีน พ.ศ. ๒๔๘๕
ร ะ ฆั ง ห ลั ง ค้ อ น คู่ นี้
 
ถ้าขืนเก็บช้า ฟ้าจะลงโทษ
 
ค ง ห ล ง ท า ง ม า น า น
พิมพ์ไหนเด่น ในชินราชอินโดจีน
 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (King's College)
 
พระเปิม เสริมราศรี เพิ่มบารมี
รูปหล่อฯ พิมพ์ไหนถึงโดนใจนักสะสม
 
๐ รัตนาธิเบศร์ ประเทศไทย ๐
 
พิมพ์ต้อ พิมพ์ไหนที่น่าเก็บสะสม
ค ง จ ะ มี สั ก วั น ที่ เ ข้ า ใ จ
 
พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน
 
นางงาม ผิวงาม ตัวจริง
เหรียญฯ ชินราชอินโดจีน มีกี่พิมพ์
 
เดิมกว่านี้ ๐ ๐ ๐ ยังไม่มี
 
พิมพ์นิยม ในกลุ่มสังฆาฏิสั้น
World Cup FIFA 2010
 
พิมพ์ต้อ หน้ายักษ์ มีโค้ด
 
พิมพ์ต้อ บัวขีด (พระถันคู่) มีโค้ด
เนตรซ้าย หน้าตาแบบนี้
 
๐ ไม่มีโค้ด แค่นี้คงพอ ๐
 
เนตรขวา หน้าตาแบบนี้
คิดไม่ผิด เป็นศิษย์ วัดนี้ครับ
 
อิดเต็น
 
แบกบาล (แบ-กะ-บาน)
๐ ตำนานแห่งชีวิต ๐
 
เจอแบบนี้ ให้รีบเก็บ
 
อัญมณีแห่งชีวิต
๐ คน ๐
 
เกินห้ามใจ
 
จุ ด พิ ฆ า ต แ ห่ ง ชี วิ ต
ผิดหรือ...มือใหม่
 
ไปเกิดใหม่...จะง่ายกว่า
 
คนอยู่...ได้อ่าน
องค์ปฐมองค์
 
ในหนึ่งชีวิต
 
เหรียญสระอะจุด (นิยม) หลังลึกสุด แค่นี้
องค์ดาราทอง
 
Absolutely Beautiful (สวยขาด)
 
เหรียญสระอะขีด ระดับ "องค์ครู"
องค์คุณธวัช
 
องค์อาบทอง
 
องค์เสนาะดนตรี
องค์เดียวอยู่
 
"ปฐมบทแห่งอินโดจีน ครั้งที่ 1"
 
ณ วันนี้...มีเท่านี้
พิมพ์พิเศษ สำหรับชินราชอินโดจีน
 
พระที่หายไป ในงานประกวด
 
พิมพ์นิยม ในกลุ่มสังฆาฏิยาว
ถือกำเนิด
 
( x ) ( x ) ตาบอด
 
...ก็สู้วัดสุทัศน์ไม่ได้
สวยเท่า เข้ามา
 
จุ ด พิ ฆ า ต แ ห่ ง ชี วิ ต
 
รู้พิมพ์ รู้ชีวิต และรู้ทิศทาง
องค์ครู (หน้านาง นิยม A)
 
องค์ครู (หน้าเสาร์ 5)
 
องค์ครู (หน้าพระพุทธ)
จะแปลงร่าง ต้องจ้างแปลง
 
หน้าเสาร์ห้า (เปียกทอง)
 
ตลก 2 บรรทัด
แต่งเก่าในหุ่นเทียน (หน้าชินสีห์)
 
ผิวเปียกนาก (ต้อบัวขีด)
 
เหนือคำบรรยาย (สระอะจุด)
เก่งไม่ได้...ถ้าไม่เลือก
 
เลิศไม่ได้...ถ้าไม่ทำ
 
นำไม่ได้...ถ้าไม่กล้า
หนึ่งในใจ คนทั้งโลก
 
หนึ่งในใจ คนประกวด
 
หนึ่งในใจ คนเก็บพระ
เข้าค่าย-ยาว
 
เข้าค่าย-สั้น
 
เข้าค่าย-ต้อ
คัดพระมาขาย
 
มากกว่าใบรับรอง
 
ที่ริมฟ้า มีพระสวย
หาดูยาก
 
รูปหล่อฯ เปียกทอง
 
ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์
ในหนึ่งชีวิต
 
เหรียญฯ เปียกทอง
 
ความรู้สึกเดียวกัน
โค้ด ธรรมจักร
 
ตะเข็บในรูปหล่อฯ
 
ประวัติย่อโดยสังเขป
โค้ด อกเลา
 
รอยปริแตกในเหรียญฯ
 
ไม่ได้ตั้งใจดำ
กรณีพิพาทไทย - อินโดจีน
 
รอยเชื่อมเดิม
 
( 0 ) ( 0 ) ตาอยู่
ชี้เหรียญ ฯ สระอะขีด
 
เยอะ เป็นเพื่อนกับ แยะ
 
เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า

ชี้เหรียญ ฯ สระอะจุด

 
ท่าไม้ตาย
 
ที่สุดแห่งแผ่นฟ้า
ขอบเหรียญฯ สระอะจุด
 
( * ) ( * ) ตาเหลือก
 
พิมพ์ไหน ฤาจะสู้พิมพ์นี้ได้
อย่าแหย่ หู เหรียญฯ
 
แรกเห็น ก็ Shock แล้ว
 
สหายรูปหล่อ
อกเลาหลังเหรียญฯ สระอะจุด
 
จิตปรัชญา
 
เสริฟถึงที่
ข้างข้าง ครูครู
 
จุดเปลี่ยนแห่งชีวิต
 
โคตรโค้ด ครับครู
ความต่างของเหรียญฯ
 
ดูแล้ว นอนไม่หลับ
 
รอยจาร รอยบุ้ง

ผิวเก่าเท่าเดิม

 
ชินราชอินโดจีน เก็บอะไรไว้
 
พิมพ์ปั๊ม ล้ำลึก
เอกลักษณ์มือ ช่างเนตร
 
เหรียญฯ ขี้ปลวก
 
สั้น หน้าเสาร์ห้า องค์มหามงคล
เหรียญฯ สระอะขีด ถึงขีดสุด
 
หน้าหนุ่ม มหาบารมี
 
( -- ) ( -- ) ตาดี
ฟอร์มพระสวย
 
ฝึกดูไว้ให้ีดีดี
 
เกล้าฯ ขอประทานถวาย
ที่มาของนาม ปฐมบท
 
คราบขี้เบ้า
 
๐ ตำนานแห่งชีวิต ๐
ชีวิต สร้าง ชีวิต
 
เพราะน้ำมือใคร
 
รั ก ที่ สุ ด ห ยุ ด ทุ ก ใจ
สมาชิก
 
Jigsaw for English
 
เฒ่าชราหลอกเด็ก
สภาพเดิมๆ หายาก
 
ห่อหุ้ม คุ้มค่า
 
บางที บางความจริง
แต่งเก่า ลงตะไบ ไร้สว่าน
 
( ๐ ) ( ๐ ) ตาโต
 
อีกจุดตาย ในพิมพ์เสาร์ห้า
มาตรฐานรูปหล่อฯ ชินราช
 
สั้น หน้าเสาร์ห้า องค์มหาสมภพ
 
สั้น หน้าชินสีห์ จัมโบ้ (Top Form)
มาตรฐานเหรียญฯ ชินราช
 
ยาว นิยม A (Top Form)
 
นิยมสูงสุดในพิมพ์สังฆาฏิสั้น
จุดเริ่มต้นแห่งพระขยับ
 
สั้น หน้าเสาร์ห้า (Top Form)
 
นิยมสูงสุดในพิมพ์ต้อ
จุดสิ้นสุดแห่งโค้ดเขยื้อน
 
ต้อ บัวขีด (Top Form I)
 
ต้อ บัวขีด (Top Form II)
อาจารย์ใหญ่
 
ต้อ บัวเล็บช้าง องค์มหารัตนะ
 
( Q ) ( Q ) ตาใคร
ที่สุดแห่งตำนาน
 
บางองค์ จึงแพง
 
100% เป็นอย่างนี้
ก่อนจะถึงวันที่พระสวย
 
ทุกตัวละคร มีชีวิต
 
ต้อ บัวเล็บช้าง (Top Form)
พลั้งความจริง พลาดความงาม
 
นิยม A องค์มหากาพย์
 
เล่นแร่ แปรธาตุ
( = ) ( = ) ตาผม
 
พาทัวร์ งานแต่ง
 
เด็ดทิ้ง ที่ใบดำ

...ถ้าไม่มี “อินโดจีน” ในวันนั้น...คงไม่มี “เราทั้งหมด” ในวันนี้...
เพราะทั้งหมดนี้...
“เราเท่ากัน" ด้วย "ชินราชอินโดจีน"...
ไม่เก็บวันนี้...วันหน้า...ห้ามบ่นว่า "เสียดาย"...ขอ-บอก-ดังๆ


เก็บ "คุณภาพ" เก็บ "มาตรฐาน" เก็บ "ตำนาน" .....เก็บ "ปฐมบท"คิดถึง…ชินราชอินโดจีน…๒๕ ศตวรรษ
คิดถึง…ปฐมบท...องค์เดียวจบ…องค์เดียวครบ...องค์เดียวงาม...
องค์ที่งาม...อยู่ที่ใจ... “บอดที่ใจ” ...เห็นองค์ไหน...ไม่มีวันงาม...